HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Darlith Goffa Llew Gwent 5 AwstEisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron, Pabell Cymdeithasau 1 Dydd Gwener 5 Awst am 11.00 o'r gloch

'Elfen am Antur' gan Caradog Jones - "Beth ydy gwir enaid antur a phan na ellir talu amdano."

Lluniau gan Gerallt Pennant a Iolo ap Gwynn ar FLICKR