{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Beth am ymuno?

Beth yw'r Clwb?

Mae Clwb Mynydda Cymru yn hyrwyddo mynydda drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn agored i bawb sy’n hoff o fynydda mewn cwmni hwyliog, diogel a chefnogol.
Drwy fod yn aelod o’r clwb gellid manteisio ar:
  • deithiau amrywiol yn Ne a Gogledd Cymru ar ddyddiau Sadwrn neu Sul,
  • deithiau llai heriol ar ddyddiau Mercher,
  • yswiriant y CMP (Cyngor Mynyddig Prydain) ar gyfer holl weithgareddau’r Clwb,
  • ddysgu neu gwella sgiliau a hyder mynydda gydag aelodau mwy profiadol,
  • deithiau mynydda tramor neu i rhannau eraill o’r DU yn rheolaidd,
  • gefnogaeth ariannol i fynychu cyrsiau trwy’r Bartneriaeth Awyr Agored,
  • ddisgownt mewn amryw o siopau offer mynydda
  • gyfle i ymarfer neu gwella iaith os yn dysgu’r Gymraeg.

Y Pwyllgor
Y Pwyllgor sy’n gyfrifol am weithgareddau a gweithdrefnau’r Clwb. Etholir y Pwyllgor gan yr aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB).

PWYLLGOR A SWYDDOGION CYFREDOL
Cadeirydd: Steve Williams
Is-Gadeirydd: Elen Huws

Swyddogion
Ysgrifennydd Cyffredinol ac Aelodaeth: Iolo P. Roberts
Ysgrifennydd Gweithgareddau: Richard Roberts
Ysgrifennydd y Wefan: Iolo ap Gwynn
Trysorydd: Dilys Phillips

Aelodaeth Cyffredinol:
Raymond Griffiths
Sioned Ll Jones
Keith Roberts
Dewi Hughes
Gethin Rowlands
Ariannell Parry
                                   
Aelodau Cyfetholedig:
Dwynwen Pennant (Cyn-Gadeirydd)

Dogfennau’r clwb (cliciwch yma): cyfansoddiad, cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor a’r Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol.