{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cofiwch osod AP y Clwb ar eich Ffôn neu lechen

Cysylltu

Cyfeiriad e-bost y Clwb yw: ymholiadau@clwbmynyddacymru.com

Mae manylion cyswllt perthnasol i gysylltu ag arweinydd bob taith yn y Rhaglen

AP y Clwb ar gyfer ffonau clyfar a llechi

Gallwch gyrchu holl ddeunydd gwefan Clwb Mynydda Cymru yn uniongyrchol ar eich dyfais drwy lawrlwytho AP y clwb.

Ar ddyfeisiadau Android (Samsung, Huawei, Pixel, Sony, ayyb) agorwch AP "Play Store" a chwilio am "Clwb Mynydda Cymru" - yna lawr-lwytho'r AP.

Ar ddyfeisiadau Apple (iPhone, iPad), agorwch y ddolen HON ar eich dyfais.
Yna fe fydd yn rhoi awgrym i lwytho'r "AP" ar y ddyfais. Dewiswch yr awgrym hwn. Bydd wedyn yn ymddagos ar y sgrin gartref fel AP arferol.
NEU defnyddiwch y côd QR hwn:

 

Gallwch gysylltu hefo swyddogion y Clwb - manylion isod:

Ysgrifennydd Cyffredinol ac Aelodaeth:
Iolo Roberts,
37 Stryd Margaret,
Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1NB

Ysgrifennydd Gweithgareddau:
Eryl Owain,
Tan y Dderwen,
Penmachno,
Betws y Coed,
Sir Conwy, LL24 0PS
Ffôn: (01690) 760 335
e-bost: owaintan@hotmail.com

Trysorydd:
Dilys Phillips,
e-bost: craflwyn@globalnet.co.uk