HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Crib Llechog 11 MediCyfarfu 9 ohonom yn y Cae parcio i’r de o’r maes parcio swyddogol yn Nant Peris, sef Iolo, Trystan, Gethin, Dafydd L, Sioned, Dwynwen, Ffion, Eryl a finnau.

Cychwyn cerdded ar hyd ochr y ffordd i gyfeiriad Gwastadnant a chroesi’r afon i gyfeiriad Cwm Hetiau a Llechog. Er fod rhagolygon y tywydd yn ffafriol am y diwrnod, dechreuodd fwrw wrth inni gychwyn dringo y llethr serth i gyrraedd y bwtres a’r
sgrialu go iawn,a dyna oedd y patrwm am weddill y dydd.

Cafwyd diod sydyn mewn man ffafriol cyn cychwyn i fyny hafn o laswellt a chreigiau, nes cyrraedd blociau mawr o greigiau a’r darn anoddaf o’r sgrialu. Digon rhwydd oedd gweddil y grib, heb fawr ddim o sgrialu agored a chyrraedd y copa i ganol y niwl, a swn y trên rhywle odditanom. Pan wnaethpwyd y daith hon yn Hydref 2015, roedd yn llawer haws ar ddiwrnod braf a’r graig yn sych. Er hynny fe lwyddodd pawb i gyrraedd y copa yn ddi drafferth.

Cymerwyd cyfle i gael cinio ar y copa yng nghanol y niwl cyn cychwyn i gyfeiriad Gorsaf Clogwyn ac ymuno â dwsinau o gerddwyr oedd newydd gyrraedd ar y trên. Cerdded ar llwybr am ychydig nes gadael y niferoedd o gerddwyr ac anelu i gyfeiriad Gyrn Las a chopa Garnedd Ugain. Tynnu llun yn sydyn yno a cychwyn ar hyd y grib i Gyfeiriad Bwlch Coch, gyda amryw o gerddwyr yn dod in cŵr. Cyrraedd Bwlch Coch ac oherwydd yr amgylchiadau penderfynu mynd lawr o’r bwlch i Gwm Uchaf a heibio Llyn Glas lle welsom babell ar ganol yr ynys.

Cerdded oddi yno lawr yn serth i Gwm Glas Mawr ac i’r ffordd wrth Blaen Nant yn ôl i’r Cae Parcio a mwynhau diod haeddiannol yn y dafarn leol. Diolch i bawb er gwaetha’r tywydd am eu cwmni hwyliog ar ddiwrnod da o fynydda.

Adroddiad gan Gareth Wyn

Lluniau gan Gerallt Pennant ar FLICKR