HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Y Fawddach o’r Bermo i Ddolgellau 17 Awst
Oedd, roedd ein lwc yn siwr o redag allan!
Ar ôl i Clive dreulio blynyddoedd yn trefnu teithiau yn gwneud defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus, daeth y dydd pan oedd Y BWS YN LLAWN.

Mae bws TrawsCymru  am ddim i bawb pob pen wythnos – a pham lai – rhoi Trip Ysgol Sul i’r Bermo i bawb. O diar .. roedd yn rhaid i ni felly wneud penderfyniad sydyn. Daeth ein cerbyd 7 set yn handi iawn. Stwffiwyd 7 o’r 11 cerddwr i’r Cadi Maxi a bu’r gyrrwr yn ddigon clen i adael y 4 arall ar y bws.

Ar ôl hynny aeth y daith ar hyd lanau’r Fawddach yn esmwyth iawn. Cerdded hamddenol gydag awel fwyn o’r môr yn ein hannog drwy gydol y daith.  I mi, dyma’r uchafbwyntiau:

Diolch i’r canlynol am ei cwmni: Gwyn Williams a Iona o Lanrwst, Ellis o’r Bala, Dilys ac Aneurin, Haf, Mary o Ddolgellau, Eileen a deithiodd o Ddyffryn Teifi ac Alun o Gaernarfon.

Adroddiad gan Rhiannon a Clive

Lluniau gan Aneurin, Rhiannon a Clive ar Flickr