HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cestyll, Caerau ac Ogofau 17 Hydref


Cyfarfod i'r dwyrain o Ddyserth ar y ffordd i Drelawnyd. Dilyn yr hen reiffordd i gyfeiriad Gallt Melyd cyn dringo y Graig Fawr. Ar hyd Llwybr Clawdd Offa i Waenysgor yna i ben Y Gop. Dychwelyd i'r man cychwyn dros Foel Hiraddug (yn anffodus ddaru ni fethu cyflawni'r rhan yma o'r daith ar y diwrnod – amser yn drech na ni). 

Lluniau gan Arwel ar FLICKR