HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Arenig Fawr 3 Chwefror


Nid oedd y rhagolygon tywydd yn ddeniadol ar gyfer Dydd Sadwrn - gwynt, glaw, eirlaw ac eira. Ac efallai fod gêm rygbi yn help i dorri calon rhai mynyddwyr brwd! Ond er mae ond pump ohonom a fentrodd i fyny’r Arenig Fawr, barn pob un ohonom oedd inni gael diwrnod arbennig, ac yn wir o dan yr amodau roedd pump yn ddigon efallai. Chawsom ni ddim glaw nac eirlaw, yn wir rhwng cawodydd o eira gwelsom awyr las, pan nad oedd niwl trwchus.

Aethom heibio Llyn Arenig ac i fyny’r grib i gyfeiriad y Castell. Wedi ysbaid ar gwr yr eira , ymlaen tua’r copa gyda’r amodau yn gwaethygu ac yn fwy heriol  wrth fynd yn ein blaenau. Byr fu’r arhosiad ar y copa, gan ddisgyn i gyfeiriad y de trwy eira cymharol drwchus, ond yn ddigon caled i ddal ein pwysau, cyn aros am ginio. 

Parhau ymlaen tua’r de hyd nes y gwelem y llwybr yn troi tua’r gorllewin. Wedi disgyn yn gymharol gyflym , dod allan o’r niwl a’r eira. Oherwydd fod y dydd yn fyr, a bod Moel Llyfnant o’r golwg mewn niwl, penderfynu mynd i lawr y cwm yn uniongyrchol i Amnodd Wen. Ac yna ymuno maes o law ar lwybr yr hen reilffordd a’r ffordd fawr  sy’n mynd  heibio adfeilion y chwarel a’r clwstwr o dai sydd yn yr Arenig. Cyrraedd yn ôl ger y ceir mewn pryd i glywed Cymru’n curo’r Albanwyr, ond wedi ennill y frwydr yn erbyn y mynydd a’r elfennau ein hunain!

Diolch am gwmni Sian, Raymond, Eifion a John Arthur. Taith Clwb Dyffryn Conwy!

Adroddiad gan Gwyn Williams

Lluniau gan Raymond a Eifion ar FLICKR