HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Crib Nantlle 27 Awst

Er fod rhagolygon ddechrau’r wythnos yn darogan glaw, erbyn bore Sadwrn roeddent wedi gwella, a’r stormydd am fod i’r dê ac i’r dwyrain, ac felly y bu. Cafodd y 18 a ddaeth ar y daith haul, awel ysgafn ac awyr las – tywydd perffaith i gerdded.

Cychwynwyd o Ryd Ddu i fyny’r dynfa serth am ben Y Garn. Wedi hoe yma i fwynhau y golygfeydd dros Ddyffryn Nantlle ac am y môr, aed ymlaen at y sgrambl ar Mynydd Drws y Coed, gyda rhai yn mentro efo’r ymyl ac eraill yn cadw at lwybr chydig llai cynhyrfus drwy ganol y creigiau. Ymlaen wedyn a thros Grib y Ddysgl ac i gopa Mynydd Tal-y-Mignedd. Cafwyd cinio yma, cyn dilyn y grib, ond cyn disgyn i Fwlch dros Bern aethom i lawr y fraich at yr hen waith copr a phlwm yng Nghwm Dwyfor. Dilyn hen dramwyfa wedyn i ben Cwm Pennant, ac yna cerdded trwy’r chwarel lechi at Fwlch y Ddwy Elor, ac yna nôl at y ceir.

Diwrnod o ddau hanner – un ar hyd y grib yn edrych yn bell dros y wlad, a’r llall yn crwydro trwy hen olion rhyfeddol cyfnod diwydiannol Cymru.

Diolch i Sioned Llew, Morfudd, Arwel, Anet, Gwyn (Chwilog), John (Parry), Rhys Llwyd, Gwen, Anne Till, Alun (Caergybi),  Clive, Gwilym Jackson, Dilys ac Aneurin, Gareth (Penmachno), Emyr a Gareth Tilsley am eu cwmni hwyliog, ac yn arbennig i Sioned, Arwel ac Aneurin am dynnu lluniau gwych o’r daith.

Adroddiad gan Elen


Lluniau gan Aneurin, Sioned ag Arwel ar FLICKR