HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Foel Fras a Llwytmor 19 MawrthCafwyd diwrnod da iawn ar y Carneddau,17 ohonom yn cyfarfod ar fore dwl ond sych.
Mi oedd yn oer iawn ar y copaon gyda niwl yn rhewi ar y gwair a gwallt ambell un sydd digon lwcys i gael gwallt!

Diolch am gwmni hwyliog iawn a phawb wedi mwynhau eu hunain, dwi'n meddwl.

Ar y Daith oedd Chris Humphreys,Hilary Davies, Edward Griffiths, Gari Bryn Hughes, Gwenan, Meirion, Alun Caergybi, Dilys, Alice, Gwilym Jackson, Cemlyn, Gareth Penmachno, Iolyn, Sian Shakespear, Lisa, Ffion, Dafydd Jones.

Adroddiad gan Edward

Lluniau gan Edward a Ffion Mair Griffiths ar FLICKR