HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Pedol Cwm Llan 24 Hydref

Dim ond dau a fentrodd ar y daith hon, yr arweinydd ac Elen Huws.

Roedd y gwynt yn hyrddio ac roedd hi’n tresio bwrw glaw pan gyfarfyddon ni ym maes parcio Bethania. O dan yr amgylchiadau, penderfynon ni gwtogi tipyn ar y daith.

Penderfynon ni ddilyn Llwybr Watkin i Fwlch Ciliau ac esgyn y Lliwedd cyn ymweld â chopa Gallt y Wenallt. Erbyn i ni gyrraedd copa gorllewinol y Lliwedd, roedd y gwynt wedi gostegu a’r glaw wedi ’rafu. Wrth anelu am Gallt y Wenallt, cawsom gip neu ddau ar Gwm Dyli a chyfarfod ag ambell griw arall a oedd wedi mentro allan. Yn wir, erbyn i ni ddechrau gwneud ein ffordd i lawr o Gallt y Wenallt, rhaid oedd diosg y dillad glaw a mwynhau ychydig o haul yr hydref.

Diolch yn fawr i Elen am ei chwmni.

Adeoddiad Richard Roberts (Arweinydd)