HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Taith ucheldir Dyffryn Conwy 17 Mehefin


Cyrhaeddodd pawb yn brydlon yn Nolgarrog i ddal y bws ddeg o’r gloch i Drefriw.  Dringo drwy Goed y Creigiau a heibio carreg tanio Cae Robin.  Undeg tri o dyllau wedi eu naddu yn y graig ac wedi eu cysylltu â sianel i gario’r pwdr du.  Yn 1863 i ddathlu priodas ein 'hannwyl' dywysog Edward ac Alexandria o Ddenmarc, fe ddefnyddiwyd bron i wyth cant (cwt) o bwdr du.  Dipyn o sŵn felly i’w glywed ar draws y dyffryn!  Y llwybr yn dirywio o yma ymlaen ond diolch i bawb am fod yn amyneddgar.  Dilyn y ffordd darmac heibio Rhibo a Thyddyn Wilym, cartref Gwilym Cowlyd, cyn cael seibiant wrth fynwent Capel Ardda. 

Adeiladwyd y capel yn 1845 ac yn y fynwent claddwyd John Roberts, tad Gwilym Cowlyd.  Bu John yn byw yn yr ardal hyfryd hon am 90 mlynedd.

Dilyn y ffos ddŵr i gyfeiriad pentref canoloesol Ardda a oedd yn eiddo i Abaty Maenan cyn i'r hen Harri ddwyn y cyfan!  Dringo heibio gwaith mwyn Ardda.  ‘Mae'r lle yma’n ogleuo fel matsys' meddai Jane.  Wrth gwrs roedd yn hollol gywir oherwydd dyma un o'r llefydd yn y dyffryn lle’r oeddynt yn tyrchu am swlffwr cyn ei allforio i Lerpwl o'r cei yn Nhrefriw.

Cinio wrth argae Coedty, lle distaw heddiw ond yn Nhachwedd 1925 methodd argae Llyn Eigiau, a adeiladwyd flwyddyn ynghynt, a daeth lli enfawr i lawr y dyffryn a malu argae Coedty cyn hyrddio i lawr y ceunant, dinistrio pentref Porth Llwyd a lladd 17 o bobl.

Mae ceunant Afon Porth Lwyd yn wahanol iawn heddiw, y dŵr yn glir fel crisial a'r coed wedi hen ail dyfu.

Diolch i bawb a fentrodd draw i Ddyffryn Conwy ar ddiwrnod braf o Fehefin.

Adroddiad: Arwel Roberts

Lluniau gan Arwel Roberts ar FLICKR