HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Taith Bro Gŵyr 14 Mehefin

Arweinydd: Eryl Pritchard

Taith ddiddorol ar hyd arfordir Gwyr. Ymunodd deg cerddwr, gyda un nad oedd wedi bod gyda ni o'r blaen. Roedd y tywydd yn arbennig gyda golygfeydd bendigedig. Oherwydd fod y llanw reit allan roeddem wedi llwyddo i ymweld a ogof Pafiland.