HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cyfarfod Blynyddol a Cinio 26 Hydref 2013


Ein gwr gwadd eleni, Alun (Fachwen) Hughes, a siaradodd am ei brofiadau tu ôl i’r camera wrth ffilmio ‘Defaid a Dringo’

lluniau gan Gerallt Pennant ar gael yma: FLIKR