HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Rhydymain, 16 Hydref 2013MAGNWM PLUVIUS ET VENTWM
yn Rhydymain, dim awydd gan neb i gychwyn, paned yn Nolgellau, ac i’r Brithdir a lawr yr afon Clywedog a chinio wrth Dolserau.  Yn ôl i fyny, ac ymlaen i Thŷnant a rownd Llyn Gwernan; y tywydd wedi gwella wrth gwrs erbyn hyn!!! ond gwynt yn dal i hyrddio.  Diolch i’r dewrion neu’r gwirion am fentro!! John A, Iona, Eryl O, Gwyn Chwil, Haf M, Bert R, a John P.  Rhown gynnig arall ar daith heddiw yn y rhaglen ym mis Mawrth.

Adroddiad John (Port) Williams

Gweddill y lluniau gan Haf ar FLIKR