HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cinio Blynyddol - Yr Afr, Beddgelert 17 Tachwedd

Yn ôl ei arfer bu'r 'Hogyn Drwg' aka. GP yn brysur iawn efo'i gamera yn ystod y cinio blynyddol. Dyma gofnod difyr o nifer o gymeriadau'r Clwb ar y noson. Diolch Gerallt.

Lluniau hefyd ar Flickr