HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Y Lôn Goed, 21 Mehefin

Taith ar y cyd - Clwb Dringo Porthmadog a Chlwb Mynydda Cymru

Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu hirddydd haf, nid ar Moel Ysgyfarnogod ond, oherwydd y rhagolygon gwael, Y Lôn Goed.

Cafwyd tywydd llawer gwell na'r disgwyl efo ysbeidiau heulog yn y prynhawn!

Adroddiad gan Haf gyda lluniau ar Flickr