HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Moel Hebog 17 Tachwedd

Diwrnod sych a chlir yng nghanol tywydd mawr.  Iolo yn arwain taith ddifyr tros Foel Hebog, Moel yr Ogof a Moel Lefn ac yn ol drwy’r goedwig mewn pryd i’r Cyfarfod Blynyddol yng Ngwesty’r Afr.

Adroddiad gan Anet

Lluniau gan Myfyr ag Anet ar FLICKR