HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Y Rhinogydd 9 Mehefin

Yn anffodus roedd rhaid i'r prif arweinydd droi'n ôl o'r grib cyn cychwyn arni, ac felly roedd yn rhaid i mi arwain y gweddill. Er ei bod hi wedi gaddo clirio'n llawer cynt, antur wlyb a gwyntog yr holl ffordd o ben Moel Gyrafolen i garnedd Rhinog Fawr oedd hi. Troesom am adref ar ôl Rhinog Fawr, gyda'n gore-tex/ nickwax wedi'u trechu'n llwyr. Taith ddiddorol mewn cwmni difyr, diolch i bawb (ond efallai nid Derek Brockway).

Adroddiad a

Lluniau gan Gwilym ar FLICKR