HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dringo Ogwen 8 Medi

Y tywydd yn braf ac yn sych, cerdded i gyfeiriad Glyder Fach i roi cynnig ar rai o ddringfeyddd ar  Glogwyn y Penglog. Pawb o'r farn bod y dringfeydd wedi ei graddio braidd yn isel. Felly  dyma symyd ymlaen i Slabiau'r Alphabet i wneud yr hen ffefrynau Alpha , Gamma a Delta ond fel y dywedodd Cliff "Dim llawer o pro!"


Adroddiad gan Cliff

Lluniau gan Cliff a Dilwyn ar FLICKR