HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Llangollen 30 Ebrill


Arwain: Nic Parry a Hywyn Williams

Y Crwydrwyr: Hywyn W, Richard R, Nic P, Sioned P, Osian Ifan, Rhiannon Ifan, John Arthur Jones, Gwyn Llanrwst, Anet, Gwyn (Chwilog), Arwyn, Alun (Bryneglwys gynt), Morfudd Thomas, Sian (efo Morfudd), un arall efo Morfudd?, Ann Glyn Ceiriog ac Eifion Evans.

Lluniau ar Fflickr