HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Moel y Gest 12 Mawrth


Glaw, glaw, glaw! Bob tro dwi'n trefnu gweithgaredd, mae'r tywydd yn troi. Y bwriad oedd dringo ar Foel y Gest ond oherwydd y glaw, aeth Dilwyn, Kate, Alice a minnau i Gaffi Eric am banad cyn bachu un ddringfa "gweddol" sych yn Nhremadog. Cyrraedd yn ol i lawr a'r glaw trwm yn dychwelyd. Panad arall. Deja -fw?

Lluniau gan Myfyr

Lluniau gan Myfyr ar Fflickr