HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Penygroes i Fangor 11 Mehefin


Un o deithiau er cof am Llew ap Gwent

Un o deithiau noddedig i godi arian i gronfa Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2012

Ymunodd criw ohonom (tua17 person, 4 plentyn, 1 babi a 2 gi) ag Alun roberts ar ei gymal o Benygroes i Fangor. Cerddodd y criw o'r Groeslon i Gaernarfon a chael panad yng nghaffi Nici Beech yn y Farchnad cyn gadael i Alun ymlwybro 'mlaen. Codwyd oddeutu £100 at darged y Groeslon ond, yn bwysicach, cawson orig i sgwrsio a chymdeithasu.

Adroddiad gan Delyth