HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Eisteddfod Blaenau Gwent 1-8 Awst


Cafwyd wythnos eitha llwyddianus ar faes yr eisteddfod gyda'r stondin ar y cyd gyda Clwb Dringo De Cymru, y Cyngor Mynydda Prydeinig, Hyffforddi Arwain Mynydd Cymru a'r Bartneriaeth Awyr Agored. Cawson sawl aelod newydd. Bu taith o gwmpas y bryniau'n amgylchynu'r maes hefyd - a dderbyniodd sylw ar y teledu (oes gan rhywun adroddiad a lluniau o hyn?).

 

Lluniau gan Iolo ar Fflickr