HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Eglwyseg Llangollen - Dringo 17 Gorffennaf


Gyda'r rhagolygon y tywydd yn gaddo glaw dim ond pedwar ohonom a fentrodd i'r dwyrain, Alan, Cliff, Marion a minnau. Bu rhaid llechu mewn caffi yn Llangollen am spel ond wedi'r glaw ostegu cafwyd amser difyr yn dringo nifer o ddringfeydd sport a thraddodiadol.

Yna gorffennodd Cliff a Marion y diwrnod drwy rannu banana!

Adroddiad gan Arwel

Lluniau gan Arwel ar Fflickr