HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Eirlithradau Cwm Caseg 17 Ionawr


Aelodau'r Clwb yn canfod eirlithradau - trefniaint preifat

Mae llawer o sôn wedi bod yn ddiweddar yn y wasg am eirlithradau yn Eryri. Diddorol oedd dod ar draws gweddillion dau ohonynt yng Ngwm Caseg. Roedd y cyntaf o dan Bera Bach ar llall wrth droed Carreg y Garth. Roedd y ddau eirlithrad ar yr ochr gysgodol i'r gwynt gogledd ddwyrain ac ar lechweddau llai serth. Hynny yw lle y byddech yn disgwyl cael eirlithrad slabwynt. Os ydych â diddordeb yn yn y pwnc yma mae cwis diddorol yw gael ar wefan Glenmore Lodge.

Adroddiad gan Arwel Roberts

Lluniau gan Arwel Roberts ar Fflickr