HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Parc Coedwig Gwydyr 13 Hydref


Lluniau gan Haf ar Fflickr

1 - Y Bont Fawr, Llanrwst
2 - dilyn glan yr afon o Lanrwst
3 - cartref yr ystlumod yn yr hen waith
4 - ffrwyth yr hydref, ffwng ysgwydd
5 - cinio yn yr haul
6 - yr 16 o gerddwyr ar y daith
7 - mwynwyr direidus yr Hafna
8 - John a'i 'ffrindia newydd'