HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Ogof Owain Glyndwr 13 Chwefror


Diwrnod sych a heulog gyda gwynt oer o'r dwyrain. Daeth 22 o aelodau ynghyd i'r daith yma i Ogof Owain Glyndwr ac ymlaen dros oel yr Ogof a moel Lefn. Diolch i Myfyr a Rhodri am help efo'r diogelwch wrth ymweld a'r Ogof ac i Morfydd am ein arwain yn ôl trwy'r goedwig.

Adroddiad gan Jeremy Trumper

Lluniau gan Anet ar Fflickr