HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Craig y Forwyn (World's End), Llangollen - Dringo 26 Medi


Diwrnod sych heulog a chraig gynnes braf. Be gew chi'n well? Dyna sut yr oedd hi ar glogwyni calchfaen mynydd Eglwyseg. Cyfle i ddringo nifer o ddringfeydd byrion diddorol a mwynhau yr haf bach mihangel. Yna pheint yn y Britannia wrth droed Bwlch yr Oernant cyn cychwyn am adref.
Diolch i Gareth, Jeremy, Marian, Rhodri a Sián.

Adroddiad gan Arwel

Lluniau gan Gareth ag Arwel ar Fflickr