HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Crib Lem a'r Carneddau 24 Ionawr


Wedi colli cyfle i arwain taith y clwb ar y Grib Lem ym mis Medi oherwydd rhyw broblem hefo'r fraich! Mi roeddwn yn ysu i gael cyfle arall i ddringo'r grib. Y tro hwn roedd rhan fwyaf o'r grib wedi ei orchuddio dan haen o eira, felly rhaid oedd defnyddio picell a chramponu. Diwrnod diddorol a golygfeydd gwych.

Dioch i Alan a Rhodri am eu cwnmi hwylog a difyr.

Adroddiad gan Arwel,

Lluniau gan Alan, Rhodri ag Arwel ar Fflickr