HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Moel Hebog, Moel yr Ogof a Moel Lefn 22 Awst


Cawsom ddiwrnod hynod o braf ar gyfer ein taith dros Foel Hebog, Moel yr Ogof a Moel Lefn. Tren i gychwyn o Ryd Ddu i Feddgelert ac yna cherdded yn ol dros y moelydd i lawr at Fwlch y Ddwy Elor. Golygfeydd gwych. Diolch i Clive am drefnu.

Adroddiad gan Llew ap Gwent

Lluniau gan Llew ap Gwent ar Fflickr