HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

De'r Carneddau 21 Chwefror


Saith ohonom (John Arthur, Iolyn, Gwyn Chwilog, Janet B, Gareth Caernarfon ac Anet gyda John Parri yn arwain) yn cychwyn i fyny’r lôn tua Ffynnon Llugwy, i’r niwl ym mwlch Eryl Farchog uwchben Cwm Eigiau ac i niwl mwy trwchus fyth ar Garnedd Llywelyn. Dal yn y niwl ar hyd Cefn Ysgolion Duon ond wrth ddringo’r llethr tua Charnedd Dafydd daeth yr haul i’r golwg a gwelsom sawl broken spectre. Ar gopa Carnedd Dafydd dyma ddod uwchben y cymylau a gweld copa’r Wyddfa yn y pellter fel ynys yn nofio yn y niwl. Erbyn cyrraedd Pen yr Ole Wen roedd y niwl yn clirio a’r daith tua Ffynnon Lloer a Glan Dena yn glir. Diwrnod i’w gofio.

Adroddiad gan Anet

Lluniau gan Anet ar Fflickr