HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cader Idris 18 Gorffennaf


Daeth 16 ynghyd ym maes parcio Tŷ Nant ar fore digon cymysglyd. Yn ffodus, cliriodd y tywydd a chafwyd diwrnod da o gerdded, sgramblo a dringo. Pawb i lawr erbyn tua 5 am baned a pheint yn y Gwernan.

Y criw oedd: Myfyr, Ken, Eryl, Sian, Nia, Anita, Llew, Dylan, Jeremy, Dilwyn, Beti, Rhodri, Gwen, Gareth, Guto a Huw – heb anghofio Mojo y ci!

Adroddiad gan Myfyr

Lluniau gan Myfyr (1-6) ar Fflickr

Lluniau o'r criw dringo, gan Guto Evans (7-8) ar FFlickr

7 Dilwyn bron a cyrraedd copa Cyfrwy

8 Jeremy yn arwain