HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Cyfarfod Blynyddol a Chinio, Plas y Brenin 14 Tachwedd


Cafwyd sgwrs ddifyr gan Jeremy Trumper yn dilyn y cinio blasus

Yn ôl ei arfer, bu Gerallt Pennant yn weithgar gyda'i gamera yn ystod y noson.
Detholiad ganddo ar Fflickr

Doedd neb yn ddiogel!

Sylwadau ar Y Gweplyfr?