HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Gestianeiddio 14 Hydref


Drosodd i Bronyfoel, llwybr porthmyn i Bentrefelin ac yn ôl drwy Gors Stumllyn

Yn y 5ed llun mae Haf yn sefyll wrth ymyl bedd ei hen, hen daid, sef Ioan Madog, y bardd o Dremadog, ym mynwent Ynyscynhaearn, Pentrefelin.

Arweinydd: John Parry


Lluniau gan Anet ar Fflickr