HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Rhobell Fawr 12 Rhagfyr


Taith ardderchog ar y Rhobell Fawr, diwrnod oer, sych, a heulog. Dyma newid dymunol ar ôl wythnosau o law di-baid bron - fawr ryfedd fod cymaint wedi troi allan!

Taith 10 milltir, a 25 o aelodau'r clwb i weld wedi mwynhau'r awyr iach a'r golygfeydd godidog.

Diolch i Rheinallt am drefnu ac arwain.

 

Lluniau gan Iolo ap Gwynn, Haf Meredydd, Gaenor a Rheinallt Hughes ar Fflickr