HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Tremadog - Dringo 12 Medi


Dim ond pump ohonom yn cyfarfod yng nghaffi Eric Jones y tro yma, sef Jeremy, Kate, Sian, Guto a finnau. O dan awyr las a haul tanbaid, dyma ddringo Poor Man's Peuterey, Chrismtas Curry a Boo Boo.

Adroddiad gan Dilwyn

Lluniau gan Guto Evans ar Fflickr