HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Craflwyn a Nant Gwynant 9 Medi


Ar daith y tri naw (09/09/09) daeth 20 o gerddwyr at ei gilydd ym maes parcio Craflwyn, sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ar fore Mercher hyfryd o Fedi.

Dilynwyd y llwybr troellog trwy'r coed y tu ôl i Graflwyn ac ar ôl dringo nes cyrraedd ochr uchaf clawdd y mynydd gwelwyd Dinas Emrys oddi tanom, a Sygun yr ochr arall i'r cwm.

Ymlaen wedyn, croesi'r afon uwchben Hafod y Porth a heibio olion yr hen waith (copr/mango?), cyn dod i olwg y llwybr o Nantgwynant i fyny drwy Gwm Llan, a Llyn Gwynant islaw. Ar ôl ymuno â'r llwybr yma a'i ddilyn i lawr i Gaffi Gwynant, cafwyd panad a chacen (ac ambell un yn cael pryd mwy
sylweddol!) gwerth chweil, cyn cerdded yn ôl i Graflwyn ar hyd y llwybr yr ochr draw i Lyn Dinas.

Diwrnod hyfryd o haul a grug a lliwiau hydrefol; diolch i bawb am eu cwmni.

Adroddiad gan Haf Meredydd


Adroddiad a Lluniau gan Haf Meredydd ar Fflickr

 1. Bobol bach (mewn sêt fawr)!
 2. Uwchben Hafod y Llan
 3. John x 5!!
 4. John Parry x 2!!
 5. Grug y mynydd ar ei orau
 6. Nadreddu
 7. Y graig goch
 8. Y geifr o bell (llun difrifol!)
 9. Uwchben Llyn Gwynant
 10. Gwilym a Beti, Rhaeadr Cwm Llan
 11. Paned yng Nghaffi Gwynant
 12. Mwynhau paned
 13. Amanita'r gwybed