HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Taith i Enlli Gorffennaf 27


Ar ddydd Sul 27 Gorffennaf aeth mintai o aelodau Clwb Dringo Porthmadog a Chlwb Mynydda Cymru draw i Ynys Enlli am y dydd. Cafwyd diwrnod cofiadwy a dyma rai lluniau o'r daith.

Lluniau gan Gerallt Pennant ar Fflickr

 

Manylion pellach am Enlli

Teithiau i Ynys Enlli
Teithiau dydd i Ynys Enlli neu o amgylch Penrhyn Llyn gyda Mordaith Llyn Cyf, cwmni teuluol sydd â phrofiad helaeth o redeg cychod Enlli. Manylion pellach ar y wefan www.bardseyboattrips.com ynghyd â lluniau difyr o'r ardal, hen luniau o Enlli a manylion pellach am y teithiau a gynigir gan Colin Siôn Evans, sy'n byw ac yn gweithio ar Ynys Enlli dros fisoedd yr haf.
Rhif ffôn: 07971 769895

Manylion pellach am Ynys Enlli: www.enlli.org