HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Simnai Lockwood Awst 22

Simnai gul, dywyll … !

Daeth 8 aelod ynghyd yn Nant Gwynant i'r bererindod flynyddol i fyny'r simdde. Y ffyliaid eleni oedd Myfyr, Nia (Port), Dilwyn, Kate, Jeremy, Gareth, Dylan ag Alwyn. Roedd Gaynor yn 'giard' ar y sachau ac ymunodd Gwyn Roberts a ni am beint ym Mhen y Gwryd (rhyw esgus wael am job tim achub ar Lliwedd).

Pawb wedi mwynhau ac yn cymharu cleisiau ar y diwedd.

Adroddiad gan Myfyr Tomos

Lluniau gan Myfyr Tomos ar Fflickr