HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Yr Wyddfa Ebrill 22


Aeth rhai o aelodau'r Clwb ar daith i fyny'r Wyddfa ar 22 Ebrill 2008 yn ystod ymweliad Heinz Schenk a'i frawd â Chymru. Bydd llawer o aelodau'r Clwb yn cofio aros yng ngwesty Heinz ag Anita yn Altenmarkt, Awstria.

Adroddiad gan Haf Meredydd

Lluniau gan Gerallt Pennant ar Fflickr

Nodyn: Mae croeso i aelodau ddanfon cofnod o deithiau nad sy'n rhan o raglen teithiau swyddogol Y Clwb, yn enwedig os oes lluniau ar gael.