HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Braemar a Mynyddoedd y Cairngorm, Chwefror 2007


Roedd y daith i'r Alban eleni yn hollol wahanol gan i mi hedfan efo Dylan, Alwen a Ceri o Lerpwl i Aberdeen gan logi car yno i'n cludo ymlaen i Braemar. Profiad gwahanol ond dewis amheus o ran arian a'r amgylchedd.

Roedd Alan wedi trefnu lle i 23 ohonom mewn bythynod pren cysurus a chyfleus ar dir y Braemar Lodge ar gwr y pentref. O'r diwrnod cyntaf roeddem wedi rhannu'n finteioedd bach ar gyfer ein teithiau a'r drefn yn newid o ddydd i ddydd. Ymunodd Dr Gwen a chriw'r awyren dros y pedwar diwrnod buom yn cerdded a chawsom gwmni Cen Penmachno, Meic, Rheinallt a Sam hefyd ar rai o'n teithiau; cawsom ambell gip ar rai o'r lleill yn diflannu o'n blaenau o dro i dro! Roedd ehangder y mynyddoedd eto'n drawiadol, yr unigedd ac olion hen bentrefi weithiau'n drist a'r bywyd gwyllt yn hynod. Synnais o ddarllen i'r wraig frodorol olaf i siarad Gaeleg yn Braemar farw dros ganrif yn ol; er gwaetha pawb a phopeth mae gennym le i ddiolch !

Diolch yn fawr iawn i Alan am drefnu unwaith eto.

Adroddiad gan Llew ap Gwent

Lluniau gan Llew ap Gwent ar Fflickr

Lluniau:

Diwrnod 1

 1. Cychwyn oer a chynnar yn Glen Muick (Glyn y Moch)
 2. Dylan ar Lochnagar - Cac Carn Beag yn y cefndir
 3. Dr Gwen yn cael hoe fach!
 4. Copa Cac Carn Beag 1155 m
 5. Copa Carn a Choire Bhoidheach 1110 m
 6. Mwynhau'r eira caled
 7. Taith hir at y ceir ar hyd glannau Loch Muick

Diwrnod 2

 1. Copa Carn a Gheoidh 974 m - roedd y GPS yn gysur
 2. Y gefnen yn arwain at Carn Aosda

Diwrnod 3

 1. Copa Glas Maol 1068 m
 2. Y ptarmigan yn reit ddof ..
 3. .. a'r 'sgwarnogod hefyd
 4. Ceri a 'sgwarnog wrth ei draed

Diwrnod 4

 1. Carn an Tuirc (1019 m) dan eira newydd
 2. Alwen a Ceri yn y gwynder mawr
 3. Copa Cairn of Glaise 1064 m
 4. Dau ptarmigan y tro hwn !
 5. Glen Calater, paned a dwy awr o gerdded at y ffordd