HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Penwythnos hanner tymor Y Dales Hydref 26-28


Cyfle i ddringo neu gerdded yn y Dales.

Teithiodd chwech ohonom i Kettlewell yn Wharfedale, Swydd Efrog - Clive, Rhiannon, Arwyn, Gwyn W, Alun R ac Anet. Cafwyd amrywiaeth dda o deithiau a golwg ar y palmentydd cerrig, y shake holes, a'r patrymwaith o gaeau bychain â waliau cerrig sy'n nodweddu ardal y calchfaen. Buom ar gopa Whernside, un o dri chopa Swydd Efrog, yn cael blas ar ran o'r Dales Way, ac yn rhyfeddu at glogwyni dramatig Goredale a Malham. Diolch i Clive am drefnu.

Adroddiad gan Anet

Lluniau gan Anet ar Fflickr