HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Y Bwrdd a'r Llong 25 Ebrill


Diwrnod braf, 9 ohono ni yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir o faes parcio traeth Llanddona i'r 'Llong' - y Ship Inn, Traeth Coch. Digon o amser i gael coffi a chacen (onest! dim cwrw), ac wedyn yn ôl drwy'r coed (cinio ar y ffordd) yn ôl i fwthyn Gwen R lle oedd Gwen A (coes mewn plaster ar ôl damwain yn Patagonia) yn ein disgwyl efo Te Gales! llond bwrdd o cacenau. (Dim amser i gerdded at Fwrdd Arthur!).

Adroddiad Gwen Richards

Lluniau gan Gwen ag Anet ar Fflickr