HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Talysarn Tachwedd 21


O gofeb R Williams Parry …… hyd lwybrau Lleu

Gwen A, Alun R, Cliff Mathews, Arfon Jones, Llew a Dyfir, John A a John W Bore gwlyb, niwlog – cychwyn heibio cofeb RWP – at lwybr i fyny i ochrau chwarel Cilgwyn a thros y mynydd (Cilgwyn) – tic arall! ond dim golygfa.

Cinio gwlyb yng nghanol y Fron gyda chwmniaeth "equus blanco". Ymlaen yn y glaw i gyfeiriad fferm Ysgubor ac wedyn lawr ac allan yn Nantlle, heibio i lynoedd chwareli a'r anenwog Dorothea a Phlas Talysarn. Dal i fwrw hyd at y ceir!

Diolch i Alun R am gydarwain.

Adroddiad gan John Williams

Lluniau gan John Williams ar Fflickr