HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Rhyfeddodau Ardudwy 14 Chwefror


Pwy oedd ar y daith? Joooohn, Ponjari, Netws, Rhian, Gwyn, Arwyn, Dei a Cheryl ac Oliver (ffrind iddyn nhw), Gwen A, Gwen R, Rhiannon HJ, Sian D, Eirlys, Marjery (aelod o Glwb Dringo sy'n byw'n lleol) a finna. Fuon ni'n goblyn o lwcus oherwydd roedd yn braf ac yn heulog efo awyr las, yn ogystal a bod yn gynnes, efo golygfeydd clir iawn o'r Rhinogydd o gwmpas.

Aethon ni lawr i Landanwg i ddechrau i weld yr eglwys, wedyn ar hyd y clawdd llanw am Llambad, i fyny heibio'r bwthyn lle ganwyd fy nhaid, Tanywenallt, yna dilyn llwybrau rhwng ffermydd, galw heibio cromlech Gwern Einion, ac yn ôl drwy chwarel Llanfair i'r pentref. Mi o'n i di meddwl mynd fymryn pellach ond efo'r criw oedd yna mi weithiodd yn gret jest wnes i hi ddoe. Mae'n handi nabod y lle'n go dda, oherwydd mae yna ddigon o ddewis wedyn ynglyn a lle i gwtogi'r daith.

Wedyn, i goroni'r diwrnod, ddaru Jooohn fy ngadael yn garej Toyota lle'r oedd fy nghar angen gwasanaeth a manion, a ges i fil o £196! Diwrnod difyr!

Adroddiad Haf Meredydd (yr Arweinydd)

Lluniau gan Anet ar Fflickr