HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Moel ddu 10 Hydref


Tegwen, Medwyn, Arwel R, Janet Buckles, Hâf M, GP, Dewi H Jones a John Wiliams. Bore ddim yn addawol yn Nhremadog ond dyma gychwyn i fyny Cwm Mawr – golygfeydd clir ac yn brafio – ymlaen heibio Cae Glyn yr Afon, Felin Pandy ac Ynys Wen. Trac i fyny i'r bwlch ac i gopa Moel Ddu – cinio yno – wedyn yn ôl ar hyd y grib heibio Pen yr Allt, Erw Suran a hen argae Tremadog – a "chymdeithasfa" yn y Lein Fach!

Dim glaw.

Adroddiad John Williams