HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Dringo dringen sengl Fachwen 1 Ebrill


Ymarfer dringo ac abseilio syml

Dyma'r ail sesiwn ddringo ar greigiau'r Fachwen. Cyfle cyntaf y flwyddyn i ail gydio mewn sgiliau dringo craig ar ôl gaeaf o seguro ac ychydig o ddringo ar furiau'r Beacon. Da oedd croesawu deg o ddringwyr brwdfrydig, rhai profiadol a rhoi hollol ddi-brofiad i lannau Llyn Padarn.

Fel roedd y dydd yn ymestyn roedd hyder pawb yn brysur gryfhau. Cyfle cyntaf Tegwen i ddringo ac arwain ar graig. Cyfle hefyd i Alan ddefnyddio ei offer newydd ac i Janet ddefnyddio'r rhaff yn yr awyr agored.

Diolch i Myfyr am rannu ei wybodaeth helaeth; i Janet, Tegwen, Dyfan a Rhodri am eu cefnogaeth a chroeso i Alan fel aelod newydd o'r clwb ac i Dai [un o selogion cangen y De] am fentro lan i'r Gogledd i ymuno a'r gweithgareddau.

Os ydych a diddordeb mewn dringo rydym yn cyfarfod bob Nos Iau yn y Beacon neu allan yn yr awyr iach. Hefyd peidiwch ac anghofio am y dringo ar Greigiau'r Dref yn Mhorthmadog hefo Dylan Huw ac hefyd dringo neu sgramblo yng nghwmni Gwyn a Myfyr ar y Glyderau.

Mwynhewch y dringo a chofiwch gysylltu.
Anita Daimond anitacdaimond@yahoo.co.uk
Arwel Roberts Arwelgwydyr@aol.com

 

Lluniau gan Myfyr ac Arwel ar Fflickr