HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Llynnoedd Lloegr 21 Chwefror

(trefniant byr-fyfyr preifat gan dri aelod oedd am rannu eu profiad â gweddill y Clwb
Does dim rhaid i'r teithiau fod yn 'swyddogol' i gael adroddiadau yma. Os cawsoch ddiwrnod da, rhannwch y profiad!)

Bu Dewi Jones, Rob Piercy a Gerallt Pennant am ddiwrnod yn y 'Leciau' (Llynnoedd Gogledd Lloegr!) ar yr 21ain o Chwefror.

Cychwyn o Port am 5 ac ar yr hen Walna Scar Road sy'n arwain tua Dow Crag erbyn 9 30.

Cafwyd tywydd da, ac elfen o wylltineb yn y gwynt oedd yn gyrru ambell gawod o eira mân o'r dwyrain.

Adroddiad gan Gerallt Pennant

Lluniau gan Gerallt Pennant ar Fflickr

  1. Dewi yn croesi Torver Beck, Dow Crag tu hwnt
  2. Blind Tarn a Bae Morcambe
  3. O gopa The Old Man of Coniston yn edrych i'r gogledd tua Scafell
  4. Levers Water
  5. Coppermines Valley