HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Sgramblo ar drwyn Clogwyn y Person 1 Gorffennaf


Diwrnod clir, sych a braf, gyda 10 yn sgramblo heb raffu, yn ddiffwdan. Nol i lawr heibio i Gyrn Las a chrib Chwarennog er mwyn cael dal gêm beldroed Cwpan y Byd!

Adroddiad gan Dylan Huw

Lluniau gan Dilwyn ar Fflickr