HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Presenoldeb ar faes Eisteddfod Genedlaethol Eryri, Awst 2005


Trefnwyd pabell ar faes yr Eisteddfod yn Y Faenol, ar y cyd gyda cyrff mynydda eraill. Bu'n wythnos brysur ac yn gyfle i gyfarfod a chyd-aelodau, heb sôn am hel aelodau newydd. Digwyddiad pwysig oedd ymweliad Caradog Jones, y Cymro cynta i gyrraedd gopa mynydd ucha'r byd. Sylwer, yn y lluniau, ei fod yn amlwg yn eisteddfodwr profiadol gan ei fod wedi gwisgo yn addas i'r achlysur!

Lluniau gan Iolo (apG) ar Fflickr